Styrelsen för VSRF

Styrelse 2023
Ordförande Emelie Törnkvist ordforande@vasterdalasportryttarforening.se

Sekreterare Camilla Algotsson sekreterare@vasterdalasportryttarforening.se

Kassör Jessica Göstasson kassor@vasterdalasportryttarforening.se

Ledarmot
Camilla Haga camillahaga@telia.com
Jessica Larzon jessica.larzon@gmail.com

Suppleanter
Malin Matsson
Lena Pers

Valberedning
Anna Sjögren-Andersson
Anne Alduren-Engvall