Vision

Vi har som målsättning att öka tillgängligheten till tränings- och tävlingsmöjligheter av högsta kvalité för alla intresserade inom ridsporten, oavsett nivåer.
Samt att vara en förening där de finns en stark gemenskap. Vi har i dagsläget ingen fast bas där träning/tävling kommer att bedrivas utan vi kommer att hyra in oss på olika anläggningar som har tillgång till både ridhus och utebana.